Åpningstider

Åpningstider i sommerferien: 

Kiosk/ butikk
09.00 – 11.00
13.30 – 16.30
19.30 – 20.15

Basseng
11.00 – 20.00